• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

رشد_جمعیت_نیوبرانزویک

11اکتبر
تاثیر ورود مهاجران در رکورد رشد جمعیت نیوبرانزویک

تاثیر ورود مهاجران در رکورد رشد جمعیت نیوبرانزویک

افزایش رشد جمعیت در نیوبرانزویک، امسال قدرت گرفته است. هفته گذشته مرکز آمار کانادا نشان داد تعداد ساکنین نیوبرانزویک رکورد شکست و در یکم ماه جولای به رقم ۷۷۶،۸۲۷ نفر رسید. این رقم در دوازده ماه گذشته ۵۹۰۶ نفر افزایش داشته است. این بیشترین افزایش یک ساله جمعیت در نیوبرانزویک از سال ۱۹۹۱ تا به […]