• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

رشد_اقتصادی_کانادا

28ژوئن
کانادا در اقتصاد از آمریکا سبقت گرفت

کانادا در اقتصاد از آمریکا سبقت گرفت

با وجود تمام اتفاقاتی که در سراسر جهان ادامه دارد، کانادا هنوز هم می تواند پیروز باشد. اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۰ برای اولین بار ایالات متحده را شکست داد. بر اساس رتبه بندی سالانه که توسط مدیریت و توسعه بین المللی (IMD) یک مدرسه تجاری در سوئیس منتشر می شود، جایگاه کانادا در رده […]