• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

رشد_اقتصادی_در_کانادا

11ژانویه
مهاجرت چه تأثیری بر رشد اقتصادی کانادا دارد؟

مهاجرت چه تأثیری بر رشد اقتصادی کانادا دارد؟

اقتصاددانان انتظار دارند كه کانادا و آمریكا برای کسب جایگاه های برتر در بین كشورهای G7 در سال ۲۰۲۰ به رقابت بپردازند، اما بر اساس تازه ترین داده های ارزیابی جمعیتی، این دو کشور دارای نیروهای کاملاً متفاوتی هستند که در رشد اقتصادی آن ها نقش دارند. اداره آمار ایالات متحده آمریکا در ۳۰ دسامبر […]