• برابر با : Monday - 21 June - 2021

رشد_اقتصادی

02می
بازگشت رشد اقتصادی کانادا به قبل از همه‌گیری

بازگشت رشد اقتصادی کانادا به قبل از همه‌گیری

اقتصاد کانادا در فوریه رشد 4/0 درصدی داشته است و در ماه مارس نیز حدود 9/0 درصد رشد داشت. اگر تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، این یازدهمین ماه رشد پیاپی اقتصاد کانادا خواهد بود.

25جولای
بیانات وزیر کشاورزی در رابطه با برنامه ی مهاجرتی بخش غذا و کشاورزی (The Agri-Food Immigration Pilot)

بیانات وزیر کشاورزی در رابطه با برنامه ی مهاجرتی بخش غذا و کشاورزی (The Agri-Food Immigration Pilot)

کانادا متعهد شده است تا بهترین استعدادهای سراسر دنیا را جذب کند تا کمبودهای بازار کار و مهارت را رفع کند، اقتصاد محلی را به جنبش وا دارد، و مشاغل طبقه ی متوسط را در جوامع سراسر کانادا ایجاد و حمایت کند که به نفع تمام اهالی کانادا خواهد بود. کلود بیبو، وزیر کشاورزی و […]

25جولای
سرمایه گذاری دولت کانادا در زیرساخت های حمل ونقل در بندر ونکوور

سرمایه گذاری دولت کانادا در زیرساخت های حمل ونقل در بندر ونکوور

کیفیت زیرساخت های حمل و نقل کانادا و راه های تجارت این کشور از عوامل کلیدی موفقیت شرکت های کانادایی در بازار جهانی است. دولت کانادا در پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری می کند که باعث ایجاد کیفیت و مشاغل طبقه متوسط شده و نیز از رشد اقتصادی کشور حمایت کند. مارک گارنو Marc Garneau […]