• برابر با : Monday - 14 June - 2021

رستوران_های_کبک

07می
بازگشایی تدریجی رستوران های کبک

بازگشایی تدریجی رستوران های کبک

با تکیه بر تجربیات هفته گذشته در رستوران های Chez Ashton در کبک و Chez Ben درگرانبی، این بار هم یکی دیگر از رستوران ها تصمیم به باز کردن درهای خود کرده است.  یکی از رستوران های زنجیره ای Louis به زودی در شربروک شروع به فعالیت می کند. صاحب رستوران Louis در مصاحبه با […]

26مارس
دسترسی به رستوران ها در شرایط بحران

دسترسی به رستوران ها در شرایط بحران

رستوران های محلی کارآفرینان پرشوری هستند که هدفشان ارائه یک تجربه منحصر به فرد به مشتری است. رستوران های محلی را تشویق کنید … هر حمایت کوچکی می تواند تفاوت بزرگی در صنعت آشپزی در تروا ریویر  (Trois Rivieres)ایجاد کند! پس از اینکه صنعت رستوران داری هم مانند سایر بخش های اقتصادی تحت تاثیر آسیب […]