• برابر با : Monday - 14 June - 2021

رایج_ترین_رمز_عبورهای_اینترنتی

21نوامبر
با رایج‌ترین رمز عبورهای اینترنتی آشنا شويد

با رایج‌ترین رمز عبورهای اینترنتی آشنا شويد

بعضی از رمز عبورها به دليل سادگی، محبوبيت بيشتری در بين كاربرانی دارد كه از خطرات چنين رمزهایی آگاه نيستند. به نظر می‌رسد کاربران اینترنتی هنوز هم به اهمیت رمز عبور ایمن پی نبرده‌اند. بر اساس تجزیه و تحلیل پایگاه داده «NordPass»، رمزهای عبور«qwerty» ، ۱۱۱۱۱۱»» و «abc123» در میان دویست رمز عبور پراستفاده سال […]