• برابر با : Monday - 14 June - 2021

راه_اندازی_برنامه_Mon_choix_local_در_کبک

31می
با برنامه Mon choix local خرید کنید

با برنامه Mon choix local خرید کنید

فدراسیون کارگران کبک یک پلتفرم جدید به نام Mon choix local به منظور کمک به کسب و کارها و اقتصاد منطقه و آوردن محصولات محلی بر سرسفره های اهالی سگنه-لاک-سن-ژان، راه اندازی کرده است. فدراسیون کارگران کبک (FTQ) منطقه سگنه- لاک- سن- ژان به نوبه خود پلتفرم خرید محلی خود را راه اندازی کرد. این […]