• برابر با : Monday - 21 June - 2021

دکتر_حسين_صدرزاده

28دسامبر
بهبود سلامتی پزشک ايرانی بعد از تزريق مدرنا

بهبود سلامتی پزشک ايرانی بعد از تزريق مدرنا

دكتر حسين صدرزاده بعد از تزريق واكسن كرونا دچار حمله آلرژيك شد اين پزشک ايرانی در مرکز پزشکی «بوستون» اعلام كرد كه پس از بروز آلرژی شدید به واکسن کرونا، دوز دوم این واکسن را تزریق نخواهد کرد. در حال حاضر حال عمومی دکتر صدرزاده مساعد است. به گزارش «نیویورک تایمز» این اولین گزارش آلرژی […]