• برابر با : Thursday - 9 December - 2021

ديويد_سالينجر

01ژانویه
سالینجر؛ منزوی يا عاصی؟

سالینجر؛ منزوی يا عاصی؟

اول ژانویه، زادروز «جروم دیوید سالینجر»، نویسنده محبوب و مرموز قرن بیستم است وقتی سالینجر هفده‌ساله به همراه پدرش راهی اتریش و لهستان شد، در جواب پدرش كه می‌خواست تجارت همبرگر را به او یاد بدهد، گفته بود برای چنین کاری ساخته نشده است. جروم ديويد سالینجر که بیشتر رمان‌هایش را به اختصار با نام […]