• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

دولت_فورد

23دسامبر
به اعتقاد فورد دولت وی “در مسیر درست” پیش می رود

به اعتقاد فورد دولت وی “در مسیر درست” پیش می رود

نخست وزیر داگ فورد معتقد است که دولت وی علیرغم انتقادهای شدید که حزب وی در سال ۲۰۱۹ در مورد کاهش بودجه با آن روبرو بوده است، “در مسیر درست” حرکت می کند. در مصاحبه با CTV News، فورد اذعان داشت كه طی سال گذشته مشکلاتی وجود داشته است، اما به طور کلی معتقد است […]