• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

دوشنبه_اندوهگین

19ژانویه
یک دوشنبه کاملا غم‌انگیز

یک دوشنبه کاملا غم‌انگیز

سومین دوشنبه ژانویه در کانادا به عنوان اندوهگین‌ترین دوشنبه سال شناخته می‌شود