• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

دور_کاری

08فوریه
وقت آزاد کمتر با دورکاری!

وقت آزاد کمتر با دورکاری!

در طول همه گیری کرونا، چالش‌ها در حفظ تعادل بین کار و زندگی سخت‌تر شده است. تحقیقات جدید انجام شده در طی همه گیری نشان می‌دهد که کارمندان دورکار در انگلستان، اتریش، هلند، کانادا و ایالات متحده ساعات بیشتری را نسبت به قبل کار می‌کنند.