• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

دورکاری_کبکی_ها_طی_بحران_کرونا

17جولای
کارمندان، همچنان تشویق به دورکاری می شوند

کارمندان، همچنان تشویق به دورکاری می شوند

بر اساس اعلام دولت کبک، حداکثر ۲۵ درصد ظرفیت کارمندان شرکت‌های خصوصی از ۱۸ جولای، اجازه حضور در محل کار را دارند. بنابراین کارمندان این شرکت‌ها همچنان باید به دو‌رکاری عادت کنند. «ژان بوله» وزیر کار، اشتغال و همبستگی اجتماعی کبک گفته است: «دولت کبک فعالیت‌ها و مشاغلی که قادر به دور‌کاری هستند را تشویق […]