• برابر با : Monday - 21 June - 2021

دوراس

03مارس
مارگریت دوراس، روایتگر عشق

مارگریت دوراس، روایتگر عشق

«مارگریت ژرمن ماری دونادیو»  در سال ۱۹۱۴ در خانواده‌ای فرانسوی در هندوچین، مستعمره سابق فرانسه و ویتنام فعلی زاده شد. در سال ۱۹۲۹ «مارگریت» به منظور تحصیل در دوره دبیرستان به «سایگون» رفت و در همان زمان بود که مارگریت نوجوان عاشق یک چینی ثروتمند شد.