• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

ده_دانشگاه‌_برتر_کانادا

13دسامبر
ده دانشگاه‌ برتر کانادا در زمینه تحقیقات

ده دانشگاه‌ برتر کانادا در زمینه تحقیقات

رتبه‌بندی ۵۰ دانشگاه برتر تحقیقاتی کانادا به تازگی اعلام شد در جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های تحقیقاتی کانادا که توسط شرکت «Re$earch Infosource» انتشار یافت، ۵۰ دانشگاه برتر تحقیقاتی این کشور رتبه‌بندی شدند. این شرکت دانشگاه‌های کانادا را در یکی از ۴ طبقه‌بندی رشته‌های پزشکی،‌جامع،کارشناسی و تخصصی قرار می‌دهد و سپس عملکرد آنها را بر اساس کل […]