• برابر با : Monday - 21 June - 2021

دلیل_پیش_بینی_تلفات_در_همه_گیری

06آوریل
از پیش بینی های نادقیق وحشت نکنید

از پیش بینی های نادقیق وحشت نکنید

کارشناسان تجزیه و تحلیل داده ها، نسبت به تفسیر های تحت تاثیر پیش بینی های دولت درباره مسیر شیوع  COVID-19 روشنگری کردند. روز جمعه در انتاریو، انتشار آمار گیج کننده درمورد میزان مرگ های مورد انتظار ناشی از بیماری کرونا با اعمال سایر اقدامات برای فاصله گیری اجتماعی و دفاع از خود قرنطینگی شهروندان همزمان […]