• برابر با : Monday - 14 June - 2021

دستگاه_فاصله‌گذاري_اجتماعي

05سپتامبر
دستگاه فاصله‌گذاري اجتماعي هم آمد

دستگاه فاصله‌گذاري اجتماعي هم آمد

دیگر نیازی نیست با ناراحتی از بقيه بخواهيد تا فاصله‌ اجتماعي را رعایت کنند. به تازگی در کانادا دستگاهی ساخته شده است که عدم رعايت فاصله را به شما يا ديگران هشدار مي‌دهد. این ابزار جدید به شما کمک می‌کند تا مطمئن شوید که آیا فاصله اجتماعي را رعایت کرده‌اید یا خیر.   با توجه […]