• برابر با : Monday - 27 September - 2021

دستگاه_تشخیص_کرونا

14ژوئن
تشخیص کرونا به کمک حسگر بو

تشخیص کرونا به کمک حسگر بو

 دستگاه ساخته شده مجهز به سنسورتشخیص کرونا بوده و  قابل نصب روی سقف است. بنابراین، این دستگاه می‌تواند انقلابی برای غربالگری مبتلایان در داخل کابین هواپیما، کلاس‌های درسی، خانه‌های مراقبت و بهداشت و ادارات ایجاد کند.