• برابر با : Monday - 21 June - 2021

دستورالعمل‌های_بهداشتی_کرونا

22سپتامبر
شركت دانشجو در مهمانی= اخراج

شركت دانشجو در مهمانی= اخراج

دانشجويانی كه پروتکل‌های بهداشت عمومی را رعايت نكنند، اخراج می‌شوند دانشجویانی که دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا را نادیده بگیرند، با جریمه‌های قابل‌توجهی رو‌به‌رو می‌شوند. دانشگاه‌های «کانادا» تلاش می‌کنند از انجام اعمالی که به گفته مقامات بهداشتی سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، جلوگیری کنند. پس از مثبت شدن آزمایش کرونای برخی از دانشجویان سراسر کانادا، مقامات […]