• برابر با : Monday - 21 June - 2021

دریافت_پول_نقد_در_فروشگاه_های_کانادا

19آوریل
درخواست بانک مرکزی از فروشگاه ها

درخواست بانک مرکزی از فروشگاه ها

بانک مرکزی  کانادا، از صاحبان فروشگاه ها و مغازه ها می خواهد همچنان به دریافت پول نقد بپردازند، حتی اگر از آن ها خواسته شود که تماس فیزیکی با مشتریان را به حداقل برسانند. این روزها به دلیل همه گیری کرونا و قوانین سخت در رابطه با فاصله فیزیکی افراد، برخی مغازه ها و فروشگاه […]