• برابر با : Monday - 14 June - 2021

دریافت_خسارت_در_صورت_لغو_سفر

20فوریه
چگونگی دریافت خسارت در صورت لغو سفر

چگونگی دریافت خسارت در صورت لغو سفر

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی»، از زمان شروع همه‌گیری، محدودیت‌های سفر بیشتر و بیشتر شده و بسیاری از کانادایی‌ها مجبور به لغو سفرهای خود شده‌اند. به اعلام سرویس خدمات حقوقی«Neolegal»، سفرهای لغو شده به دلیل کرونا منجر به افزایش 218 درصدی رجوع به دادگاه دعاوی کوچک شده است.