• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

درمان_کانادا

06مارس
۶ بیمارستان کانادا در بین بهترین‌های جهان

۶ بیمارستان کانادا در بین بهترین‌های جهان

بر اساس رتبه بندی بیمارستان‌های برتر توسط نیوزویک در سال 2021، کانادا خانه شش بیمارستان برتر دنیاست. به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی» در این رتبه بندی 2000 بیمارستان از 25 کشور جهان از جمله کانادا، آمریکا و آلمان قرار دارند.