• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

درخواست_کمک_از_طریق_ارسال_عکس

24مارس
درخواست کمک از ۹۱۱ از طریق پیامک و عکس

درخواست کمک از ۹۱۱ از طریق پیامک و عکس

خدمات اضطراری (Emergency service) در تورنتو در حال بهینه سازی هستند. سیستم جدید ۹۱۱ تورنتو در حال توسعه است و موارد جدید کلیدی، شامل معرفی کارکنان پاسخگوی خدمات اضطراری پیامکی خواهد بود. این ویژگی قرار است تا حدود یک سال دیگر امکان پذیر شود و هدف این است که تماس گیرندگان قادر به ارسال عکس […]