• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

درآمد_خانوار_کانادا

15سپتامبر
بهبود وضعیت بدهی کانادایی ها

بهبود وضعیت بدهی کانادایی ها

علی رغم رشد درآمد خانوار، کانادایی ها هنوز به ازای هر یک دلار درآمد ۱٫۷۷ دلار بدهی دارند. طبق آخرین ترازنامه ملی مرکز آمار کانادا، کانادایی ها در سه ماهه پایان سال بدهی کمتری در مقایسه با درآمدشان داشته اند، اما هنوز به ازای هر یک دلار درآمد، ۱٫۷۷ دلار بدهکار هستند. نسبت بدهی به […]