• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

دبیر_اول_سفارت_سوئیس

05می
سقوط دبیر اول سفارت سوئیس از برجی در تهران

سقوط دبیر اول سفارت سوئیس از برجی در تهران

زن ۵۱ ساله سوئیسی که به‌عنوان دبیر اول سفارت سوئیس در ایران و معاون مسئول حافظ منافع آمریکا در ایران مشغول به‌کار بود، از طبقه هفدهم برجی در کامرانیه سقوط کرد و جانش را از دست داد.