• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

دایناسور

07مارس
دایناسور ۸۰ میلیون سالی روی سکه کانادایی

دایناسور ۸۰ میلیون سالی روی سکه کانادایی

کشف فسیل این دایناسور حدود پنجاه سال به طول انجامید. در یک طرف سکه طرح جمجمه این دایناسور، که به «دروگر مرگ» معروف است، با رنگ نقره‌ای حکاکی شده و تلاش شده تا تمام شکوه و درّندگی این گونه از تیراناسور را نمایش دهد.