• برابر با : Monday - 14 June - 2021

دانش_آموزان_کانادایی

09دسامبر
دانش آموزان کانادایی در زمره بهترین های جهان

دانش آموزان کانادایی در زمره بهترین های جهان

  یک مطالعه بین المللی سه سالانه دانش آموزان کانادایی را در زمره بهترین دانش آموزان جهان در زمینه قرائت قرار می دهد. شورای وزیران آموزش و پرورش کانادا از مطالعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ((OCDE پرده برداشت؛ به این ترتیب از بین ۷۹ کشور و منطقه جهان  که در ارزیابی شرکت کردند، فقط […]