• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

دانشگاه_های_تحقیقاتی_کانادا

26نوامبر
جایگاه UdeS در رتبه بندی دانشگاه های تحقیقاتی کانادا

جایگاه UdeS در رتبه بندی دانشگاه های تحقیقاتی کانادا

مرکز تحقیقاتی  Infosource در نتایج مربوط به سال ۲۰۱۹، خاطر نشان کرد که در رتبه بندی دانشگاه های کانادا، دانشگاه شربروک (Université de Sherbrooke) با بیشترین درآمد تحقیقاتی، از جایگاه ۱۸ به ۱۵ ارتقاء یافته است. این مؤسسه تحقیقاتی این موقعیت را نتیجه ی پشتکار، تخصص و تلاش تیم های تحقیقاتی خود می داند UdeS […]