• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

دانشگاه_اونتاریو

22آگوست
به کارگیری هوش مصنوعی برای آموزش ربات ها به منظور تشخیص عواطف انسان

به کارگیری هوش مصنوعی برای آموزش ربات ها به منظور تشخیص عواطف انسان

یک گروه از دانشجویان انتاریو از هوش مصنوعی در جهت آموزش یک ربات برای تشخیص عواطف انسانی استفاده می کنند تا به موجب آن ربات بتواند با شخص همراه خود احساس همدلی و همدردی داشته باشد. دانشجویان دانشگاه اونتاریو تک در اشاوا، در حال برنامه ریزی یک زنبو، ربات همراهی که توسط شرکت Asus طراحی […]