• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

دانشگاه_انتاریو

30آگوست
کاهش شهریه در برخی از دانشگاه‌های انتاریو

کاهش شهریه در برخی از دانشگاه‌های انتاریو

در حالی که برخی از دانشکده‌های دانشگاه انتاریو شهریه خود را کاهش داده‌اند، برخی دیگر از این کار امتناع می‌کنند. از سوی دیگر دانشجویان همچنان خواستار کاهش شهريه بیشتری هستند. دانشجویان با توجه به تغییر کلاس‌ها به صورت آنلاین، خواستار کاهش شهریه دانشگاه‌ها هستند و بدین منظور طوماري تهیه کرده‌اند. با شروع این خواسته‌ها، برخی […]