• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

دانشگاه‌های_برتر_جهان

26مارس
ریاست یک‌پنجم دانشگاه‌های برتر جهان با زنان است

ریاست یک‌پنجم دانشگاه‌های برتر جهان با زنان است

به گزارش «خبرکانادا»  و به نقل از سایت «تایمز هایر اجوکیشن»، طبق بررسی محققان و سیستم رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی تایمز، سهم زنان در ریاست دانشگاه‌های برتر جهان ۲۰ درصد است.