• برابر با : Monday - 21 June - 2021

دانشجویان_بین_المللی_کانادا

02فوریه
موسسات آموزش عالی کانادا مشتاق جذب دانشجویان بین المللی

موسسات آموزش عالی کانادا مشتاق جذب دانشجویان بین المللی

مؤسسات آموزش عالی کانادا مفتخرند که دانشجویان بین المللی را پذیرش می کنند و حتی برخی از آن ها درخواست تعداد بیشتری دارند. در واقع، دانشجویان بین المللی به توسعه برنامه ها و افزایش درآمدهای دانشگاه ها و کالج های کانادا کمک می کنند. آن ها همچنین در تقویت تنوع در محیط های دانشگاهی و […]