• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

داستان‌های_کرونايي

04آگوست
داستان‌های کرونايي هم آمد

داستان‌های کرونايي هم آمد

در حالی که بحران کرونا بر کل جمعیت جهان تأثیر می‌گذارد و اثرات آن همچنان ادامه دارد، نویسندگان نيز از اثرات و آسيب‌هاي اين بحران جهان‌شمول نيز در امان نمانده‌اند و برخي از آنها دست به قلم مي‌برند‌ و در سايۀ كرونا، داستان مي‌نويسند. به تازگي مجموعه‌ داستاني توسط «لئونور براسارد» گردآوري شده است كه […]