• برابر با : Monday - 21 June - 2021

خیابان‌های_مونترال

06دسامبر
بدترین چهارراه‌های مونترال كدامند

بدترین چهارراه‌های مونترال كدامند

ساکنان «مونترال» اسامی تعدادی از چهارراه‌های به قول خودشان نفرت‌انگیز این شهر را با یکدیگر به اشتراک گذاشتند. به گفته ساکنان مونترال این چهارراه‌های شلوغ و پر هرج و مرج آن قدر ترسناک و گیج‌کننده هستند که آنها نمی‌دانند قدمی که بر می‌دارند آخرین قدم است یا خیر! مونترال شهر بزرگی است با چهارراه‌های بی‌شمار […]