• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

خورشید_گرفتگی

10ژوئن
حلقه آتش امروز در آسمان کانادا ظاهر می‌شود

حلقه آتش امروز در آسمان کانادا ظاهر می‌شود

خورشید گرفتگی حلقه آتش کامل از شمالی‌ترین نقاط زمین مانند قطب شمال و بخش‌هایی از گرینلند و کانادا قابل رصد خواهد بود، اما ساکنان بخش‌هایی از آمریکا، اروپا و آسیا فقط بخشی از این خورشید گرفتگی را می‌توانند رصد کنند.

31ژانویه
رویدادهای آسمانی سال ۲۰۲۱

رویدادهای آسمانی سال ۲۰۲۱

امسال کانادایی‌ها سه ماه و خورشید گرفتگی خواهند داشت از چهار ماه و خورشید گرفتگی سال 2021 سه مورد آن را کانادایی‌ها رویت خواهند کرد. همچنین آنها دو بار ماه را به رنگ قرمز خواهند دید.