• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

خودمراقبتی

20می
۸ توصیه برای کاهش فرسودگی شغلی

۸ توصیه برای کاهش فرسودگی شغلی

به گزارش «خبرکانادا» به نقل از وبسایت «سازمان بهداشت جهانی» در سال ۲۰۱۹ فرسودگی شغلی توسط این سازمان به عنوان یک پدیده شغلی طبقه بندی شد. فرسودگی شغلی خاص محیط کار است و طبق گفته «سازمان بهداشت جهانی» دارای ۳ ویژگی اصلی است: