• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

خودروهای_غیر_دودزا

08اکتبر
رشد مشاغل مرتبط با سوخت انرژی های پاک در بریتیش کلمبیا و کانادا

رشد مشاغل مرتبط با سوخت انرژی های پاک در بریتیش کلمبیا و کانادا

طبق گفته مرکز انرژی های پاک کانادا، پیش بینی می شود بخش انرژی های پاک تا چهار برابر نرخ بقیه اقتصاد و شرکت ها در بریتیش کلمبیا شغل ایجاد کند. طبق گفته کارشناسان در حال حاضر مشاغل انرژی پاک سیر رشد سریعی در کانادا دارند. این بخش تا سال ۲۰۳۰، با ۱۶۰ هزار شغل رشد […]