• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

خوانندگان_پاپ

10مارس
دستگیری چند نفر در تهران به اتهام همکاری با ساسی مانکن

دستگیری چند نفر در تهران به اتهام همکاری با ساسی مانکن

تیزر آهنگ جدید «ساسی مانکن» با عنوان « تهران توکیو» که در آن یکی از ستاره‌های مشهور فیلم‌های بزرگسالان حضور دارد، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. دادسرای امنیت اخلاقی گفته این اقدامات  در پاسخ به مطالبه و نگرانی گسترده مردم  ایران انجام می‌شود.