• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

خندیدن

02می
روز جهانی خنده

روز جهانی خنده

نامگذاری یک روز از سال به عنوان «روز جهانی خنده» ایده «مادان کاتاریا» بود، پزشکی هندی که در سال ۱۹۹۵ «یوگای خنده» را ابداع کرد. به همت او از سال ۱۹۹۸ تاکنون، اولین یکشنبه ماه می میلادی به عنوان «روز جهانی» خنده شناخته می‌شود