• برابر با : Monday - 14 June - 2021

خلاقیت

21آوریل
۲۱ آوریل برابر با روز جهانی خلاقیت و نوآوری

۲۱ آوریل برابر با روز جهانی خلاقیت و نوآوری

«روز جهانی خلاقیت و نوآوری» از روزهای جهانی سازمان ملل متحد است که سالانه با هدف آگاهی درباره اهمیت خلاقیت و نوآوری در حل مشکلات با توجه به پیشبرد اهداف توسعه پایدار برگزار می‌شود. اولین گرامیداشت این روز در ۲۱ آوریل ۲۰۱۸ بود.