• برابر با : Monday - 21 June - 2021

خط_لوله

16سپتامبر
۵۳ درصد از کانادایی ها خواستار توسعه خط لوله ترنس مونتین

۵۳ درصد از کانادایی ها خواستار توسعه خط لوله ترنس مونتین

طبق نظر سنجی اخیر نیمی از کاناداهایی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند، از دولت فدرال بعدی می خواهند توسعه خط لوله ترنس مونتین بین آلبرتا و بریتیش کلمبیا را در دستور کار خود قرار دهد. بیش از ۱۵۰۰ نفر در این نظر سنجی آنلاین شرکت کردند. نتایج نشان داد که تعداد کانادایی هایی که احتمالا […]