• برابر با : Monday - 21 June - 2021

خطر_انقراض_پرندگان

18مارس
آوازهای فراموش‌شده نایب‌السلطنه

آوازهای فراموش‌شده نایب‌السلطنه

به گزارش «خبرکانادا» به نقل از «بی بی سی»  پرنده «عسل‌خوار نایب‌السلطنه» که بومی جنوب شرقی استرالیا است، زمانی در آن منطقه زیاد بود، ولی اکنون در فهرست گونه‌های شدیدا در معرض نابودی قرار گرفته است. فقط ۳۰۰ فرد از این گونه در جهان باقی مانده‌اند.