• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

خطر_استفاده_از_ماسک_در_گرمای_شدید

30می
خطر استفاده از ماسک در گرمای شدید

خطر استفاده از ماسک در گرمای شدید

هوا روز به روز گرمتر می شود و تعداد بیشتری از مردم به بیرون از خانه می آیند، اما گرمای فزاینده هوا برای بحران بهداشتی فعلی چه معنایی دارد؟ ممکن است دکتر ترزا تام توصیه کرده باشد که کانادایی ها ماسک بزنند، اما اکنون او توصیه می کند که از استفاده از آن در گرمای […]