• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

خطرانقراض

03مارس
به حیات وحش احترام بگذاریم

به حیات وحش احترام بگذاریم

در تاریخ بیستم دسامبر سال ۲۰۱۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۳ مارس را به عنوان «روز جهانی حیات وحش» تصویب کرد. در این روز معاهده چندجانبه ای با عنوان «سایتس» را برای حفاظت کردن از گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری در معرض خطر به تصویب رساند.