• برابر با : Monday - 14 June - 2021

خطای_دید

26می
پاهای دخترک کجاست؟

پاهای دخترک کجاست؟

به نظر شما چه بلایی سر نیمه دیگر بدن این دختر بچه آمده است؟ در یک جوی آب ایستاده؟ در جایی گیر کرده است یا قدرتی مانند شخصیت‌های فیلم‌های تخیلی دارد؟