• برابر با : Monday - 14 June - 2021

خشونت_خانوادگی_درقانون_طلاق

03مارس
خشونت خانوادگی به قانون طلاق افزوده شد

خشونت خانوادگی به قانون طلاق افزوده شد

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «رادیوکانادا»، اولین تغییرات عمده در قانون طلاق کانادا طی 20 سال گذشته روز دوشنبه به اجرا درآمد. این قانون اکنون لیست دقیقی از مواردی همچون خشونت‌های خانوادگی را تنظیم کرده تا دادگاه‌ها هنگام ارزیابی مصلحت کودکان طلاق مدنظر داشته باشند.