• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

خسرو_شکیبایی

27مارس
خسروی سینمای ایران

خسروی سینمای ایران

«خسرو شکیبایی» در سال ۱۳۲۳ در تهران متولد شد. پدرش را در چهارده سالگی از دست داد و پیش از آن که وارد عرصه نمایش شود، در حرفه‌هایی چون خیاطی و کانال‌سازی و آسانسورسازی کار می‌کرد.