• برابر با : Monday - 21 June - 2021

خرید_خانه_کبک

02سپتامبر
اعمال شرایط آسان برای خریداران خانه در کبک

اعمال شرایط آسان برای خریداران خانه در کبک

هم اکنون تهیه مسکن برای اولین خریداران ساکن کبک و سراسر کانادا بسیار آسان تر خواهد شد. دوم سپتامبر 2019 دولت کانادا یک طرح تشویقی را معرفی می کند که به خانواده های طبقه متوسط خانه اولی، کمک خواهد کرد.