• برابر با : Monday - 27 September - 2021

خرید_جزيره_در_بریتیش‌کلمبیا

18سپتامبر
مالك اين جزیره بشويد!

مالك اين جزیره بشويد!

اگر دوست دارید بقیه زندگی‌تان را مثل افراد مشهور در یک جزیره بگذرانید و از شلوغی زندگی شهری دور باشيد، پس سر کیسه را شل کنید كه جزيره بكری در بریتیش‌کلمبیا منتظر شماست. اين جزیره‌ خصوصی در فاصله‌ ۲۰ دقیقه‌ای از ونکوور قرار گرفته است و اگر حوصله‌تان از زندگي در شهر سر رفته، پيشنهاد […]