• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

خرچنگ_های_سبز

14فوریه
تولید پلاستیک تجزیه پذیر از خرچنگ سبز

تولید پلاستیک تجزیه پذیر از خرچنگ سبز

خرچنگهای سبز که باعث ایجاد مشکلات عمده برای گونه های بومی مانند علف مارماهی در پارک ملی ساحلی Kejimkujik  نوا اسکوشیا شده اند، می توانند جدیدترین راه حل برای کاهش آلودگی اقیانوس ها به وسیله پلاستیک باشند. اداره پارك های كانادا با یك استاد دانشگاه مك گیل همكاری می کند تا راهی را برای استفاده […]